Prawo do opieki za odwołanie i opóźnienie lotu

Ania i Leszek w roku 2010 wyjechali w podróż poślubną na Wyspy Kanaryjskie, skąd po dwóch tygodniach nie mogli wrócić do domu, gdyż z powodu pyłu wulkanicznego zamknięto przestrzeń powietrzną. Na alternatywny lot zaproponowany przez linię lotniczą musieli czekać tydzień. Lecieli tanimi liniami i linia lotnicza w dniu odwołania lotu zaproponowała im również zwrot kosztów biletu. Na szczęście nie zgodzili się na tę opcję, gdyż wtedy musieliby zapłacić dużo wyższą kwotę za bilet powrotny do domu.

Mimo, że to na linii lotniczej spoczywał obowiązek zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia od momentu, gdy lot się nie odbył, do momentu znalezienia dla pasażerów alternatywnego połączenia, Ania i Leszek musieli sami znaleźć hotel, który by ich zakwaterował, zapłacić za niego i zapewnić sobie wyżywienie. Ten dodatkowy tydzień na Wyspach nadwyrężył ich budżet. Napisaliśmy w ich imieniu roszczenie do linii lotniczej, która po przedstawieniu rachunków zwróciła Ani i Leszkowi 80% kosztów zakwaterowania i 100% kosztów wyżywienia.

Linia lotnicza ma prawo obniżyć wysokość kosztów poniesionych na zakwaterowanie na ekwiwalent kosztu hotelu o średnim standardzie. We wszystkich przypadkach, kiedy lot się nie odbędzie z powodu zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, do których należą strajki, niesprzyjające warunki pogodowe, destabilizacja polityczna, zagrożenie bezpieczenstwa, decyzje zarządu lotniska oraz nieoczekiwane problemy techniczne wpływające na bezpieczeństwo, przewoźnik jest nadal zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz 2 telefonów, faksów lub wiadomości e-mail pasażerowi.

Mimo, że Ania i Leszek doświadczyli problemów z lotem ponad 3 lata temu, ich uprawnienie nie wygasło, gdyż w przeciwieństwie do Polaków zamieszkałych w Polsce, żyjąc w Anglii mają 6 lat na złożenie roszczenia. Oczywiście zachęcamy do składania roszczeń natychmiast po zajsciu zdarzenia, z uwagi na brak jednoznacznego rozstrzygnięcia co do terminu, w jakim, wedle prawa polskiego, mogą być dochodzone roszczenia odszkodowawcze od linii lotniczych. Warto też sprawdzić, czy macie Państwo potwierdzenia rezerwacji problematycznych lotów w skrzynce mailowej.

Prawo do odszkodowania od 250-600 euro już za 3-godzinne opóźnienie lotu

Magda i Tom zgłosili się do nas ze sprawą, która przydażyła im się w te wakacje. Lecąc na wczasy na Rodos z polskim biurem podróży czekali 18 godzin na lotnisku z powodu opóźnienia samolotu. Tylko pasażerowie z małymi dziećmi zostali zakwaterowani przez przewoźnika. Dla nich miejsca zabrakło. Magda i Tom mają roszczenie do biura podróży o utraconą część urlopu. Niezależnie, mają również prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro na pasażera. Ponieważ nie zaoferowano im wyżywienia podczas oczekiwania na samolot, mają także prawo do zwrotu poniesionych kosztów posiłku.

Prawo do zwrotu kosztów posiłku podczas oczekiwania na opóźniony lot przysługuje już przy 2 godzinnym opóźnieniu. Natomiast prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR na pasażera, na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004, przysługuje przy co najmniej 3 godzinnym opóźnieniu w dotarciu na miejsce.

Prawo do odszkodowania za odwołanie lotu

Pan Nowak zgłosił się do nas w maju z roszczeniem, które próbował samodzielnie wyegzekwować. Linia lotnicza najpierw ignorowała jego korespondencję, później na nią odpowiadała i odrzucała roszczenie o odszkodowanie powołując się na powody techniczne, które były poza ich kontrolą. Wyegzekwowaliśmy odszkodowanie dla pana Nowaka i jego rodziny, powołując się na orzecznictwo Trybunału Europejskiego, które mówi, że tylko problemy techniczne, które nie wypływają z normalnej operacji samolotu, mogą stanowić podstawę do odrzucenia odszkodowania. Problem techniczny, który się wtedy przydarzył, był związany z elektryką w samolocie, czyli czymś, co przy zwykłym przeglądzie technicznym powinno zostać zauważone.

Wysokość odszkodowania pana Nowaka wynosiła 600 euro na pasażera, w sumie 2400 euro, gdyż jego trasa lotu z Londynu do Chicago przekraczała 3,500 km. W zależności od długości lotu pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości 250, 400 i 600 euro. Na trasie do 1500km jest to 250 euro, pomiędzy 1,501km a 3,500km jest to 400 euro, powyżej 3,500km – 600 euro.

UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
UE
1