A miało być tak pięknie… Miały być cudowne wakacje i niezapomniane chwile… A są nerwy, kolejki i dezorientacja. Zapoznaj się z naszym praktycznym przewodnikiem dla pasażerów linii lotniczych. Uchronisz się przed wieloma stresującymi sytuacjami.

Zacznijmy od podstawy prawnej. Twoje prawa reguluje rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i dotyczą one rejsów na terenie Unii Europejskiej albo zaczynających się lub kończących w jednym z państw UE. Musimy jednak spełniać jeszcze dwa ważne warunki: stawić się na odprawę i posiadać ważną rezerwację.

Opóźnienie lotu

A teraz kilka słów o tym, co zdarza się najczęściej, czyli o opóźnieniach lotu. Warunek, jaki pasażer powinien spełnić, aby móc się ubiegać o odszkodowanie, to potwierdzona rezerwacja na dany lot oraz stawienie się na odprawę w czasie wskazanym przez przewoźnika. Prawa pasażera linii lotniczych zależą od czasu i przyczyn opóźnienia oraz długości rejsu.

Po 2 godzinach oczekiwania przewoźnik powinien nas poinformować o prawach, które nam przysługują oraz o przedsięwziętych krokach.

Po upływie:

 • 2 godzin w przypadku lotów o długości 1500 km,
 • 3 godzin w przypadku lotów wewnątrz Unii powyżej 1500 km (poza UE długość wynosi od 1500 do 3500 km),
 • 4 godzin w przypadku pozostałych lotów


- przewoźnik lotniczy obejmuje pasażerów prawem do opieki. Wiąże się ona z zapewnieniem bezpłatnego:
 • wyżywienia (posiłki i napoje),
 • noclegu (jeśli lot przełożony jest na następny dzień albo pasażer musi poczekać noc na zastępcze połączenie),
 • transportu z miejsca noclegu do portu lotniczego (w obie strony).


W przypadku kiedy taka pomoc nie zostanie nam zaoferowana i musieliśmy wydać własne pieniądze na wyżej wymienione działania, przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów (musimy jedynie zachować paragony i wszelkie potwierdzenia zapłaty). Prawo do opieki przysługuje nam zawsze, niezależnie od winy przewoźnika. Natomiast odszkodowania możemy się domagać wtedy, kiedy opóźnienie lotu wynika z przyczyn zależnych od linii lotniczych. Jeśli nasze oczekiwanie na lot wydłuża się z powodu:
 • złych warunków atmosferycznych,
 • konfliktów wojennych,
 • innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie mógł uniknąć pomimo podjętych starań
- wówczas nasze roszczenia będą odrzucone.

To właśnie te "wyjątkowe okoliczności" są przedmiotem największych sporów w przypadku złożenia reklamacji.

Jaka wysokość odszkodowania nam przysługuje?

 • 250 euro w przypadku lotów krótszych niż 1500 km,
 • 400 euro w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych pomiędzy 1500 a 3500 km,
 • 600 euro w przypadku wszystkich pozostałych lotów.
Jednak i tutaj istnieje pewne "ale" - przewoźnik może zmniejszyć kwotę odszkodowania, jeśli zaoferowano nam lot alternatywny.

Jeśli natomiast oczekiwanie na samolot się przedłuża i wynosi ponad 5 godzin - możemy odstąpić od umowy. Przysługuje nam wtedy pełen zwrot kosztów biletu (w terminie 7 dni) oraz prawo do zapewnienia powrotu w najwcześniej możliwym terminie.

Odwołanie lotu

Tutaj sprawa wygląda bardzo podobnie jak z opóźnieniem lotu. Również przysługuje nam prawo opieki, które obejmuje zapewnienie bezpłatnego:

 • wyżywienia (posiłki i napoje),
 • noclegu (jeśli lot przełożony jest na następny dzień albo pasażer musi poczekać noc na zastępcze połączenie),
 • transportu z miejsca noclegu do portu lotniczego (w obie strony).

W przypadku nie zagwarantowania opieki – mamy prawo do zwrotu kosztów na podstawie dokumentów zakupu.

Przysługuje nam również odszkodowanie, które wynosi 250 euro w stosunku do lotów do 1500 km, 400 euro jeśli dystans liczy od 1500 do 3500 km i 600 euro dla lotów dalszych. Jest tutaj jednak więcej wyjątków. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone jeżeli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wylotu. Reklamacja nie zostanie uwzględniona również wtedy, kiedy pasażerowie zostali powiadomieni o odwołaniu lotu od 14 do 7 dni wcześniej i przewoźnik zaproponował im zmianę planu podróży (wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym wylotem, a przylot nie później niż 4 godziny po tym, który zaplanowaliśmy pierwotnie).

Jako pasażerowie linii lotniczych mamy także prawo do zwrotu pełnego kosztu biletów.

Overbooking, czyli nadkomplet pasażerów

Z overbookingiem mamy do czynienia wtedy, kiedy przewoźnik sprzedał więcej biletów niż miejsc w samolocie, który obsługuje dany rejs. Wyjścia są dwa. Pierwsze z nich to zaproponowanie chętnym osobom rezygnacji z lotu z ustaleniem indywidualnych korzyści. Drugie dotyczy zaproponowania zwrotu kosztów biletu w terminie 7 dniu.

Jeśli nie zgłoszą się żadni ochotnicy, wtedy przewoźnik ma prawo odmówić niektórym pasażerom prawa wejścia na pokład. Te osoby mają prawo do zwrotu ceny biletu, zmiany planów podróży oraz odszkodowania (od 250 do 600 euro w zależności od długości rejsu). Obejmuje ich również prawo opieki.

Naruszenie praw pasażera linii lotniczych

Jeśli dojdzie do naruszenia naszych praw, w pierwszej kolejności zawiadamiamy przewoźnika. Jeżeli ten sposób zawodzi, sprawę możemy skierować do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku dalszych komplikacji pozostaje nam Europejskie Centrum Konsumenckie i krajowe organizacje konsumenckie, które funkcjonują we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Oczywiście i my pozostajemy do dyspozycji. Sprawą zajmiemy się kompleksowo i efektywnie, a Tobie pozostanie jedynie czekanie na odszkodowanie. Zaufało nam już wielu zadowolonych Klientów, z niektórymi zleceniami można się zapoznać na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do satysfakcjonującej współpracy!

UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
UE
1