1

Sprawdź, czy możesz złożyć roszczenie

Reklamacja może być wniesiona przez pasażerów, których lot odbywał się z lotniska znajdującego się na terenie UE oraz przez pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju leżącym poza terytorium UE i lądujących na lotnisku znajdującym się w na terenie UE, o ile dana linia lotnicza miała siedzibę w Państwie Członkowskim UE. Wszystko, co trzeba zrobić, to wypełnić nasz formularz, a nasz system sprawdzi natychmiast, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania i w jakiej wysokości.

Jakie są nadzwyczajne okoliczności?

To, co jest klasyfikowane jako "nadzwyczajne okoliczności", może być przez linie lotnicze wykorzystane do odrzucenia roszczenia kierowanego bezpośrednio od pasażerów. Ustalone zostały pewne wytyczne, wedle których dokonuje się oceny, czy dana okoliczność może być kwalifikowana jako nadzwyczajna.

Czy mogę złożyć roszczenie samodzielnie?

Możesz próbować samodzielnie, na swój koszt, domagać się odszkodowania od linii lotniczych pisząc do ich działu obsługi klienta o szczegółach swojego lotu, opóźnieniu, itp.
Sugerujemy, abyś nie wysyłał oryginalnych dokumentów, a także prowadził rejestr wszelkiej korespondencji z liniami lotniczymi w przypadku, gdy będziesz musiał skorzystać z naszej pomocy lub złozyc pozew do sądu.

Terminy na złożenie roszczenia

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat podróżowałeś/łaś liniami lotniczymi i Twój samolot został odwołany, opóźniony lub odmówiono Ci wstępu na pokład, masz prawo do odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości trasy i czasu opóźnienia.

Jakie dokumenty mogą okazać się pomocne przy składaniu roszczenia?

Aby usprawnić proces reklamacyjny należy przede wszystkim pamiętać o zachowaniu:

- dokumentu rezerwacji,
- kart pokładowych,
- rachunków dotyczących poniesionych kosztów.

Aby pomyślnie zakończyć proces reklamacyjny pomocne są również:
- kwity bagażowe,
- zaświadczenia o zaistniałej sytuacji wydane przez przewoźnika,
- dokumentacja zdjęciowa (np. zdjęcia tablicy odlotów w związku z opóźnieniem lotu).

Nie jesteś pewien, jak dochodzić swoich praw? Doświadczenie, którym dysponujemy pozwala skutecznie egzekwować należności z tytułu niedopełnienia przez przewoźników swoich obowiązków. Wielu podróżujących zarejestrowało swoje zgłoszenie bezpośrednio w naszym serwisie, tym samym oddając swoją sprawę w ręce wykwalifikowanej kadry.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli mój lot został przekierowany do innego portu lotniczego?

Jeśli lot został skierowany do innego portu lotniczego, możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli przybył on do miejsca przeznaczenia więcej niż 3 godziny później niż planowano.

Jednak nie będziesz uprawniony do odszkodowania w przypadku przekierowania / opóźnienia, jeżeli było ono spowodowane zaistnieniem "nadzwyczajnych okoliczności". Przekierowanie często jest spowodowane przez złą pogodę, uderzenia pioruna i ptaki. Powyższe zdarzenia klasyfikowane są jako okoliczności nadzwyczajne.

UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
UE
1